• login
  • register
  • How to
  • product
  • game pc
  • Promotion

Flash banner right

Ghost of Tsushima จะมีอัปเดต Day One Patch โดยใช้เนื้อที่ 7.7 GB

 Sucker Punch ประกาศว่า Ghost of Tsushima เกมแนวแอ็คชัน-ผจญภัยแบบเปิดโลกกว้างของ PlayStation 4 จะมีอัปเดต Patch Day One ให้ดาวน์โหลด เมื่อเกมดังกล่าวเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ทีมงานไม่ได้กล่าวรายละเอียดในอัปเดต Day One Patch ของ Ghost of Tsushima แต่ Patch ดังกล่าวจะเป็นการ “ปรับปรุงการแปล localization หลายแห่ง” และ “แก้บั๊กทั่วไป” รวมถึงใช้เนื้อที่ดาวน์โหลดที่ 7.7 GB

แม้ Day One Patch จะเป็นการแก้ไขคุณภาพเกมทั่วไป หลังจากตัวเกมเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแผ่นเพื่อเตรียมส่งออก (Gone Gold) แต่การใช้เนื้อที่ดาวน์โหลดถึง 7.7 GB จึงมีความเป็นไปได้ว่าตัวเกมจะมีการพร้อมฟีเจอร์เสริม หรือปรับปรุง Quality of Life ให้ดีขึ้น

Ghost of Tsushima วางจำหน่ายวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ เฉพาะแพลตฟอร์ม PlayStation 4 เท่านั้น

 
 

0 item total: 0 บาท